Zilele Academice Ieșene
2-4 octombrie, 2019

Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni"
 

Circulara I 2019:   

PROGRESE ÎN ȘTIINȚA COMPUȘILOR ORGANICI ȘI
MACROMOLECULARI
Iaşi, 2 - 4 octombrie, 2019
A 27-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice

 

          Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Progrese în ştiinţa compuşilor organici şi macromoleculari” – manifestare tradiţională aflată la a 27-a ediţie - se organizează în cadrul Zilelor Academice Ieşene 2019. Manifestarea ştiinţifică reprezintă un prilej de întâlnire a specialiştilor din diferite unităţi de cercetare, învăţământ şi din economie, în scopul facilitării unui schimb cât mai fructuos de informaţii şi al lărgirii ariei colaborărilor ştiinţifice.

          A 27-a Sesiune de comunicări ştiinţifice va avea loc în perioada 2-4 octombrie 2019, în Iaşi. Lucrările se vor desfăşura la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi.

Pentru alte informații ne puteți contacta pe adresa de mail: zai@icmpp.ro
© 2021   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași