Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni"

Noutati Doctorate

      ACADEMIA ROMANA
      Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi       Doctorate
2018

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi organizează concurs de admitere la doctorat, pentru ocuparea următoarelor locuri:

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

Nr. locuri
cu stipendiu
Acad. Bogdan C. Simionescu 1
CS I Dr. Maria Bercea 1
CS I Dr. Maria Cazacu 1
CS II Dr. Sergiu Coseri 1
CS II Dr. Mariana-Dana Damaceanu 1
CS I Dr. Corneliu Hamciuc 1
CS II Dr. Luminita Marin 1
CS II Dr. Marcela Mihai 2
CS I Dr. Mariana Pinteala 1
CS II Dr. Iuliana Spiridon 2

      Inscrierile se vor face în perioada 10-21 septembrie, la biroul Doctorate (camera 82).
Colocviul de admitere se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie.

      Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cerere de înscriere - formular tip;

 • Certificat de naştere (copie legalizată);

 • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);

 • Diplomă de bacalaureat (copie legalizată);

 • Diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);

 • Diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);

 • Cartea de identitate (copie xerox);

 • Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);

 • Alte certificate care atestă pregătire universitară şi / sau postuniversitară în domeniul chimie;

 • Curriculum vitae - model european (Partea a I - a:CV, Partea a II – a: descrierea activităţii ştiinţifice);

 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales;

 • lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;

 • Fişa de înscriere - formular tip;

 • Propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip;

 • Adeverinţă de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

 • Dosar plicD I R E C T O R,
Dr. Anton Airinei

 


© 2019   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași