Transformarea INdustriei PLastice și a MAșinăriilor către Circularitate
(Acronim: Plan-C; ID: DRP0200194 )
Programul Transnațional Interreg pentru Regiunea Dunării co-finanţat de Uniunea Europeană

EN
RO

Plan-C ( Programul Transnațional Interreg pentru Regiunea Dunării 2021-2027 co-finanţat de Uniunea Europeană)


       Proiectul Plan-C vizează în principal mobilizarea industriei materialelor plastice și a mașinăriilor de prelucrare a palsticului, pentru o economie curată și circulară, urmărind obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și de a înțelege provocările economice și oportunitățile financiare ale tranziției către o industrie mai verde. Astfel, consorțiul proiectului Plan-C, format din 14 parteneri din DE, AT, CZ, SK, HU, RS, BiH, RO și MD, își propune să stimuleze transformarea lanțului valoric al materialelor plastice în regiunea Dunării către circularitate.
Sfera de acțiune și activitățile proiectului contribuie la stimularea inovației și a transferului tehnologic în regiunea Dunării și sunt aliniate cu două acțiuni ale Ariei Prioritare 8: Acțiunea 1: Promovarea cooperării și schimbului de cunoștințe între IMM-uri, industria creativă, mediul academic, sectorul public și societatea civilă în domeniile de competență din regiunea Dunării. Acțiunea 3: Îmbunătățirea condițiilor-cadru, a programelor de sprijin și a dezvoltării capacităților părților interesate, pentru a spori colaborarea între inițiativele de cluster și strategiile regionale de inovare, cu accent pe zonele rurale. Proiectul Plan-C îmbină o implementare extinsă a rezultatelor și obiectivelor sale cu activități de sprijin detaliat și asistență pentru IMM-uri și companiile cu capitalizare medie. Acestea vor contribui la tranziția către o industrie mai verde și durabilă, inclusiv la elaborarea strategică a unui Plan de Acțiune.

Identificarea proiectului

ID Proiect DRP0200194

Numele organizației lider de proiect: Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

Prioritatea programului : 1. O Regiune a Dunării mai competitivă și mai inteligentă

Obiectiv specific: 1.1: Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare
adoptarea de tehnologii avansate în regiunea Dunării.

Durata proiectului: 01.01. 2024.01.01 - 30.06 2026

Tip de proiect: Proiect de cooperare interregională (Interreg Europe)

Misiune:
"Transformarea INDUSTRIEI MATERIALELOR PLASTICE și a MAȘINĂRIILOR într-o economie circulară, folosind o metodologie de design thinking"

       Pentru a dezvolta o viziune pentru o valoare de lanț a plasticelor transformată pentru circularitate, demonstrând beneficiile reutilizării/reciclării plasticelor și întreținerii, redistribuirii, recondiționării/remanufacturării și reciclării mașinilor.

       Prototipuri de soluții pentru produse din plastic + concepte de mașini proiectate pentru circularitate pentru a demonstra beneficiile reciclării/reutilizării/remanufacturării prin cazuri de afaceri inovatoare.

Strategie comună, Plan comun de acțiune

       Planul de Acțiune Transnațional al Plan-C (PA) servește ca instrument strategic distinctiv conceput pentru a comunica beneficiile circularității pe întreg lanțul de valoare al plasticelor în regiunea Dunării. Acesta vizează organizațiile de sprijin pentru afaceri (BSO) și factorii de decizie din țările dunărene, cu scopul de a contribui la obiectivele EUSDR.

PA cuprinde acțiuni recomandate dezvoltate în colaborare pentru a promova crearea de produse durabile și circulare. De asemenea, își propune să accelereze trecerea către colaborări comerciale circulare între părțile interesate din lanțul valoric al materialelor plastice, în special companiile de prelucrare a materialelor plastice și industria de mașini, într-un format gata de implementare..

Pentru a asigura aplicarea continuă a acțiunilor propuse din Plan-C dincolo de durata proiectului, toți partenerii vor utiliza Planul de acțiune ca referință fundamentală în timpul sesiunilor regionale de adoptare cu părțile interesate din industrie, actori RIS și factori de decizie. La conferința finală a proiectului, Planul de acțiune va fi prezentat grupurilor țintă la nivel de politică pentru a încuraja în continuare integrarea acestuia în inițiativa de politică legată de industrie.

Planuri de lucru:

1. Transformarea INDUSTRIEI PLASTICELOR într-o economie circulară, folosind o metodologie de gândire proiectuală

2. Transformarea INDUSTRIEI DE MAȘINI într-o economie circulară, folosind o metodologie de gândire proiectuală

3. Transformare Circulară a LANȚULUI VALORIC AL PLASTICELOR - companiile de prelucrare a plasticelor + producătorii de mașini

Links:

https://www.interreg-danube.eu/

https://www.linkedin.com/company/plan-c-moving-plastics-and-machine-industry-towards-circularity