"Petru Poni"
Institute of Macromolecular Chemistry

News SARS-CoV 2 News Staff ContactPhD News

      ACADEMIA ROMANA
      Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi       Doctorate
2019

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

Nr. locuri
cu stipendiu
Acad. Bogdan C. Simionescu 1
CS I Dr. Maria Bercea 1
CS I Dr. Maria Cazacu 1
CS I Dr. Gheorghe Fundueanu-Constantin 1
CS I Dr. Corneliu Hamciuc 2
CS I Dr. Valeria Harabagiu 1
CS I Dr. Mariana Pinteala 1
CS II Dr. Sergiu Coseri 1
CS II Dr. Mariana-Dana Damaceanu 1
CS II Dr. Luminița Ghimici 1
CS II Dr. Luminita Marin 2
CS II Dr. Marcela Mihai 1
CS II Dr. Iuliana Spiridon 1

      Inscrierile se vor face în perioada 2-13 septembrie, la biroul Doctorate (camera 76).
Colocviul de admitere se va desfăşura în perioada 16-27 septembrie.

      Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cerere de înscriere - formular tip;

 • Certificat de naştere (copie legalizată);

 • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);

 • Diplomă de bacalaureat (copie legalizată);

 • Diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);

 • Diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);

 • Cartea de identitate (copie xerox);

 • Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);

 • Alte certificate care atestă pregătire universitară şi / sau postuniversitară în domeniul chimie;

 • Curriculum vitae - model european (Partea a I - a:CV, Partea a II – a: descrierea activităţii ştiinţifice);

 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales;

 • lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;

 • Fişa de înscriere - formular tip;

 • Propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip;

 • Adeverinţă de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

 • Dosar plicD I R E C T O R,
Dr. Anton Airinei

 
© 2020   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi