LIGNINA - SURSĂ DE MATERII PRIME PENTRU COMBUSTIBILI NECONVENŢIONALI, ENERGIE, PRODUSE CHIMICE ŞI MATERIALE PERFORMANTE ÎN CONDIŢIILE DEZVOLTĂRII DURABILE

Acronim: LignoMat

Contract CEEX 102
Durata: 4 septembrie 2006 – 19 septembrie 2008 (24 luni)
Director proiect: Dr. Georgeta Cazacu

Parteneri:

CO – Institutul de Chimie Macromoleculară “P. Poni” Iaşi
P1 - Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
P2 - Universitatea “Transilvania” din Braşov
P3 - SC ICIT FIBRESIN SA Iaşi
P4 - Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică Bucureşti
P5 - SC INCUBUS CONSULTING SA Bucureşti